Od Turnograjske do Valjavca

V Preddvoru je že nekaj tematskih poti, povezanih z naravno in kulturno dediščino teh krajev. Literarna pot pod Storžičem pa bo vodila med kraji, ki so jih zaznamovali tukajšnji literarni ustvarjalci. Osrednja literarna osebnost je prva slovenska pisateljica, pesnica in skladateljica Josipina Urbančič Turnograjska, rojena na gradu Turn nad Preddvorom, umrla in pokopana pa je v avstrijskem Gradcu.

    besedilo DANICA ZAVRL ŽLEBIR    
     fotografija GORAZD KAVČIČ, TINA DOKL

Majhni kraji, kot je Preddvor z okolico, nimajo velikega števila literarnih ustvarjalcev. Nekateri iz teh krajev pod Storžičem pa so se vendarle zapisali v slovensko literarno zgodovino. Da bi bjih spoznali ne le domačini, temveč tudi obiskovalci teh krajev, so zasnovali Literarno pot pod Storžičem, ki povezuje Preddvor, Zgornjo in Srednjo Belo. O poteku poti in osebnostih, ki jih bodo lahko turisti spoznavali na njej, smo vprašali domačinko ddr. Miro Delavec Touhami, znano predvsem kot proučevalko in poznavalko življenja in dela Josipine Turnograjske, ki si je pot zamislila in namerava kot usposobljena turistična vodnica po njej tudi voditi.

»Lani je naše društvo KD Josipine Turnograjske začelo z izvajanjem poti, ki je bila poimenovana Literarna pot pod Storžičem. Pot se začne v centru Preddvora in poteka mimo jezera Črnava do gradu Turn in se po drugi strani vrača nazaj do jezera ter od tam mimo centra Preddvora proti rednji Beli, kjer se tudi konča, spoznamo najprej literarno dediščino družine Wurzbach (dnevnik mladega Haralda von Wurzbacha). Vzpnemo se na grad Turn, kjer je delovala Josipina Urbančič Turnograjska, ob ponovni vrnitvi v Preddvor spoznamo literarno vlogo in pomen preddvorskega kaplana Lovra Pintarja in župnika Frana Lakmayerja, na Srednji Beli pa še Matijo Valjavca in bukovnika Matijo Nagliča. Pot je zasnovana zelo dinamično, z zanimivimi zgodbami, ki popestrijo poznavanje pomembnih ljudi, ki so zaznamovali literarno zgodovino Preddvora in njegove okolice, ter je prilagojena tako mladim kot starejšim. Pot bomo vsako leto nadgradili in dodali zanimive elemente, ki jo bodo naredili še bolj privlačno,« pojasni Delavec Touhamijeva.

Ernesta Koprivc v spominski sobi Josipine Turnograjske

 

Preddvorske literarne osebnosti

Osrednja literarna osebnost je Josipina Turnograjska (1833–1854), prva slovenska pisateljica, pesnica, skladateljica, ki je v svojem kratkem življenju (umrla je stara komaj 21 let) veliko ustvarila. V času, ko ji je bila pot do uradne izobrazbe zaprta, je bila za žensko nadpovprečno izobražena. Pisala je v slovenskem jeziku, kar v tistih časih prav tako ni bilo značilno za ljudi plemiškega rodu, poleg tega kot ženska v literarnem svetu ni bila preveč naklonjeno sprejeta. Leta 1850 se je zaročila z Lovrom Tomanom, ki je bil v tistem času že priznan pesnik, govornik in politik. Študiral je v Gradcu, zato sta zaročenca ostajala v stiku preko pisem. Njuna korespondenca obsega več kot tisoč pisem in poleg njunega čustvenega sveta prinašajo tudi podobo o življenju sredi 19. stoletja. Leta 1853 sta se poročila in se zaradi Tomanove službe preselila v Gradec, kjer je Josipina za posledicami poroda in ošpic umrla že naslednje leto. Pokopana je v Gradcu, kjer za njen grob danes skrbi Mira Delavec Touhami, Josipinina raziskovalka in občudovalka ter avtorica knjig o njej.

Preddvorski kaplan Lovro Pintar je bil domači učitelj Turnograjskih in je imel pomemben vpliv na pisanje mlade Josipine, tudi na to, da je pisala v slovenskem jeziku. Sam je bil nabožni pisatelj, sicer pa politik in tudi sadjar. Fran Lakmayer je znan predvsem kot navdušen in napreden čebelar, avtor za čebelarstvo pomembne knjige Umni čebelar. Matija Valjavec (Kračmanov s Srednje Bele) pa je bil pesnik, pripovednik, jezikoslovec, zbiralec ljudskega slovstva, prevajalec, član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu. Matija Naglič pa je zbiral in zapisoval nabožna besedila, te pridige pa nato prebiral sosedom in prijateljem.

Na Literarni poti pod Storžičem spoznamo  literarno dediščino družine Wurzbach, na gradu Turn vsestransko ustvarjalko Josipino Urbančič  Turnograjsko pa kaplana Lovra Pintarja in župnika Frana Lakmayerja, pesnika in zbiratelja ljudskega slovstva Matijo Valjavca in bukovnika Matijo Nagliča.

Ena od postaj Literarne poti pod Storžičem, rojstna hiša Matije Valjavca

 

Dobro obiskana spominska soba

Kako so doslej svoje literarne osebnosti vključevali v turistično ponudbo Preddvora? Na gradu Turn, kjer je danes Dom starejših občanov Preddvor, je urejena spominska soba Josipine Turnograjske, na grajskem pročelju je pisateljičin kip, nad gradom pa se lahko obiskovalci ustavijo v senčnici, kjer je ustvarjala mlada literatinja. Kot izvemo, je glede na pomanjkljivo oglaševanje spominska soba zelo dobro obiskana, zlasti spomladi in poleti. Letos je bilo vodenj nekaj manj, ker je bil grad Turn zaradi obnove zaprt. »Večinoma nas obiščejo zaključene skupine, ki hodijo na izlete, beležimo tudi nekaj individualnega obiska. Obiskalo nas je tudi nekaj šol. Zavedamo se, da je to izredno pomembna ciljna skupina, ki ji bomo v prihodnje dali večji poudarek, saj še vedno veliko mladih ne pozna Josipine, kaj šele njenega velikega pomena za našo literaturo in narodno zavest,« ocenjuje direktorica Zavoda za turizem Preddvor Ernesta Koprivc. O prihodnjih načrtih pa: »Do letos nismo imeli usposobljenih lokalnih vodnikov, ki bi znali na strokoven način primerno predstaviti ne le velike osebnosti, ampak tudi zanimivosti destinacije. Iz tega razloga osebnosti niso bile vključene v promocijo kraja iz turističnega vidika. V tem času pripravljamo nove vodniške trase (produkte), med njimi naj bi bila tudi Literarna pot pod Storžičem.« Letos poleti so jo izvedli prvič, a je njeno celotno realizacijo prekrižalo izredno slabo vreme, obžaluje Koprivčeva. »Razmišljamo, da bi pripravili celodnevni dogodek, ki bi se v prihodnje odvijal vsaj enkrat letno. Vseskozi pa smo izvajali vodenja po spominski sobi Josipine Turnograjske na gradu Turn, ki smo jih žal lahko ponudili le v slovenskem jeziku.«

Ddr. Mira Delavec Touhami na prireditvah pogosto nastopa v vlogi Josipine Turnograjske.