Ko se v kriminalkah zrcali koroška resničnost

    besedilo BOJAN WAKOUNIG

Martin Kuchling, koroški slovenski avtor srednje generacije, je doslej izdal tri romane in pesniško zbirko. Njegov prvi roman Iskanje Nataše je v središče postavil iščočega človeka, zadnji dve knjigi – Umor v zaspanem mestu iz leta 2009 ter Ko se mačke ženijo iz leta 2016 – pa sta kriminalna romana. Dogajanje je Martin Kuchling umestil v domače koroško okolje, v mikrokozmos, ki ga tudi še danes krojijo narodnostna trenja in posledično jezikovni spori. »V zadnjih dveh knjigah sem hotel prikazati svet, ki ga vsi na Koroškem poznamo. Ni mi bilo treba vsega čisto jasno napisati ali opisati, Korošci marsikaj lahko razberejo tudi med vrsticami.« Pisatelj je pri tem z veliko žlico uporabljal humor in ironijo.

Martin Kuchling je dejaven tudi v iniciativi Slovenščina v družini, ki se zavzema za negovanje slovenskega jezika zlasti v mešanih zakonih. Materinščina njegove žene je nemščina. »Njen oče je z menoj še velikokrat govoril slovensko. Vesel je bil, da najina otroka, njegova vnuka, govorita slovensko, rekel pa je tudi, da je škoda, da svojih otrok ni mogel naučiti slovensko, češ da so takrat bili pač taki časi.« S svojima otrokoma od samega začetka govori dosledno slovensko. »Če tega ne narediš, otroci ne govorijo slovensko. Otrok hitro razume, da jezik, ki je zdaj prisoten, potem pa spet ne, ni pomemben. In odgovarjajo samo še po nemško.«