15. maj je obletnica podpisa avstrijske državne pogodbe. V spomin na ta osrednji ustanoviteljski dokument  Republike Avstrije se Karl Hren, direktor Mohorjeve, pogovarja s Heinzom-Dieterjem Pohlom o  novi  knjigi Kärnten / Koroška.

Sobota: 15.05.2021 na povezavi Youtube


O knjigi

Na zgodovinsko zraslem koroškem (in avstrijskem) področju jezikov in imen igrajo krajevna imena zelo veliko vlogo. So priče skupnega zraščanja različnih jezikovnih skupin in tako dediščina preteklosti, torej stara kulturna dobrina ¬ kakor so to tudi historične zgradbe in lokalne šege in običaji. V tej knjigi najdemo vse koroške toponime, ki so slovenskega porekla, prav tako tudi te, ki so nemškega, romanskega ali še starejšega izvora.

O avtorju

Prof. dr. Heinz-Dieter Pohl, rojen 1942 na Dunaju, em. univ. prof. za Splošno in diakronično jezikoslovje na Univerzi za izobraževalne vede (danes Univerza Ape-Jadran) v Celovcu; od leta 2007 v pokoju; je dopisniški član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član Stalnega odbora za zemljepisna imena (StAGN) in Delovne skupnosti za kartografsko vedo krajevnih imen (AKO) ter Družbe za nemški jezik (GfdS, oddelek Dunaj).