O nas2021-04-26T10:18:40+02:00

O nas

Literatura razširja obzorja.

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj je vodilni partner čezmejnega projekta SMART Tourist v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014–2020. To je že njegov drugi čezmejni projekt, saj je pred leti uspešno zaključil projekt Sosed/Nachbar. V sodelovanju s partnerjema Mohorjevo družbo iz Celovca in podjetjem xamoom GmbH iz Celovca, je 1.7.2018 pričel izvajati čezmejni projekt SMART Tourist, ki ga sofinancira Evropska Unija, Evropski slad za regionalni razvoj. Projekt SMART Tourist ima kulturno-turistično vsebino. S klasičnimi in sodobnimi tehnologijami bomo predstavljali kulturno in naravno bogastvo Karavank. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihnila številne literarne ustvarjalce – Prešerna, Finžgarja, Handkeja, Lipuša, Haderlapovo in še mnoge druge. Literarna dediščina bogati in zaznamuje ta prostor, projekt tradicijo povezuje s sodobnostjo in ubira nove poti pri razvoju in umestitvi kulturno-literarno-turistične regije. Literatura bo postala predmet pohodov in turističnih paketov, s pomočjo sodobnih, mobilnih aplikacij bodo turisti lahko hodili po literarnih poteh in sami doživljali čare, skrivnosti in moč karavanške regije. Namen projekta je, da se regijo kulturno-turistično predstavi in pozicionira, s težiščem na literaturi in da se razvije prepoznaven in edinstven turistični produkt. Bazo vsebinam daje geološka raznolikost Karavank, ki je številne literate navdihovala pri pisanju o krajinski raznolikosti, obmejni regiji, zgodovini in kulturi, ki je zaznamovala in navdihovala prebivalstvo.

Projektni partnerji:

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, vodilni partner  

Mohorjeva družba v Celovcu, partner

Xamoom GmbH, Celovec, partner

Logotipi projektnih partnerjev

Stroškovnik projekta

celotna vrednost projekta: 979.725,98 EUR 

sofinanciranje s strani EU: 832.767,07 EUR

Trajanje projekta

1.7.2018 – 21.12.2021 

Načrtovani dosežki:

 • časopisne priloge:
  – 10 prilog v slovenščini
  – 2 obsežnejši prilogi v nemščini 
 • knjige:
  – 1 dvojezična knjiga
  – 9 knjig v slovenščini
  – 9 knjig v nemščini 
 • 5 turističnih eno- in dvodnevnih paketov
 • 3 literarno-kulturne turistične poti
 • mobilna aplikacija kot samostojni turistični vodič
 • spletna stran, ki vsebuje vse izdano gradivo še v digitalni obliki

Glavna usmeritev projekta

Število na novo razvitih in/ali izboljšanih skupnih čezmejnih turističnih produktov 

Delovni paketi

 • Vodenje/Upravljanje projekta 
 • Komunikacija in informiranje javnosti
 • Literatura zaznamuje
 • Literatura gane
 • Literatura razširja

Nov čezmejni časopis

Pred vami je prva številka priloge Karavanke, časopisa za turizem in kulturo. Izhaja v okviru čezmejnega projekta SMART Tourist, ki uvaja tudi blagovno znamko SPread Karavanke.

Go to Top