Cilj projekta SMART Tourist je s pomočjo literature posebej predstaviti kulturo in zgodovino območja Karavank na obeh straneh meje. V nemškem in slovenskem jeziku bodo izdane knjige sodobnih avtorjev in pripravljeni časopisni prispevki, ki predstavljajo raznolikost Karavank, lokalnega prebivalstva ter njihovo zgodovino in kulturo. Vsa zbrana literatura bo podprta z digitalnimi orodji, tako da bo bralec lahko do njih dostopal tudi digitalno.

pisatelj piše

Vabljeni, da svoja dela delite z nami!

Pogoji za udeležbo:

  1. Iščemo leposlovno, znanstveno ali poljudnoznanstveno besedilo vseh žanrov in zvrsti.
  2. Besedilo se mora nanašati na literarno ali kulturno dediščino karavanške regije, ali pa ga mora napisati avtor, ki živi ali dela v regiji 
  3. Predloženi članek naj bo napisan v nemškem ali slovenskem jeziku.
  4. Besedilo ne sme biti v celoti ali delno že objavljeno pri založniku ali samozaložniku.
  5. Udeležba je brezplačna. Besedilu mora biti priložen kratek življenjepis.

 O nagradah odloča neodvisna žirija. Presoja žirije je zavezujoča in nesporna. Pravni postopek je izključen.  Avtor ali avtorica daje Mohorjevi založbi pravico do razmnoževanja in distribucije svojega predloženega dela. Besedilo bo objavljeno v obliki knjig in elektronskih knjig, odlomki besedil pa bodo pomemben del spletnega mesta  in aplikacije, ki bo razvita v projektu. Predložitev je možna do konca leta 2020.

Svojo prijavo pošljite na naslov:

Mohorjeva / Hermagoras
z.H. Martina Kanzian
Viktringer Ring 26
A-9020 Klagenfurt/Celovec

martina.kanzian@mohorjeva.at

+43-463-5651542