Slovenska in katoliška hiša dialoga na Koroškem, kraj srečevanj in kulture

    besedilo BOJAN WAKOUNIG

Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah (Tainach) na avstrijskem Koroškem je hiša izobraževanja, dialoga, umetnosti in srečevanj. Začetki hiše segajo v trideseta leta preteklega stoletja. Iz nekdanje skromne hiše duhovnih vaj je z leti nastal sodoben seminarski in konferenčni center. Dom ponuja tako odraslim kot tudi posebnim ciljnim skupinam obsežen izobraževalni program na številnih področjih, od teologije in filozofije do zgodovine, politike, gospodarstva, računalništva, umetnosti, poklicnih šolanj in družinskih tem. Poleg tega lahko zunanje skupine prirejajo v hiši svoje izobraževalne prireditve, seminarje in zborovanja. Poleg izobraževalne in duhovne ponudbe dom redno prireja razstave umetniških del, vsega skupaj se vsako leto zvrsti blizu šeststo dogodkov. V hiši je zaposlenih 14 sodelavcev, dom je tudi ustanovni član delovne skupnosti avstrijskih izobraževalnih domov. Že več kot petdeset let vodi dom rektor Jože Kopeinig, z njim sestavljata program še Daniel Sturm in Veronika Kušej. Ustanovitelj in lastnik katoliškega Doma prosvete v Tinjah je duhovniško združenje Sodaliteta presvetega Srca Jezusovega. To združenje slovenskih duhovnikov krške škofije je leta 1906 ustanovil Lambert Ehrlich in ima danes okoli petdeset članov. V zgodovini slovenskega naroda na Koroškem imajo duhovniki Sodalitete pomembno vlogo. Poleg svoje dušnopastirske službe so bili ob nekdanjem pomanjkanju drugih izobražencev tudi vneti kulturniki in pobudniki marsikaterega gospodarskega združenja in napredka. Pojem Sodalitas prihaja iz cerkvene latinščine in pomeni skupnost.