Dvojezična vzgoja v Celovcu od mladih nog do mature

    besedilo BOJAN WAKOUNIG

Septembra lani je Mohorjeva v Slomškovi hiši odprla prvo skupino dvojezičnih jasli za otroke od prvega do tretjega leta. Povpraševanje je bilo večje od ponudbe. Prvega junija letos je Mohorjeva odprla še drugo skupino dvojezičnih otroških jasli. V Slomškovi hiši deluje še ena dvojezična vrtčevska skupina, ki se ji bo jeseni pridružila druga.

Prvi dvojezični vrtec v Celovcu je leta 1978 odprlo društvo Naš otrok, leta 1984 je sledilo Slovensko šolsko društvo s Soncem. Vsi trije dvojezični vrtci so zasebni in polno zasedeni. Večje težave so, kako staršem sporočiti, da prostora ni več. Otroci prihajajo tako iz slovenskih kot iz nemških družin.

Tudi prva dvojezična ljudska šola v Celovcu je bila leta 1989 ustanovljena kot zasebna cerkvena šola pri Mohorjevi. V istem letu je ustavno sodišče ugodilo zahtevi po javni ljudski šoli, ki v koroškem glavnem mestu deluje od leta 1991.

Najstarejša slovenska šola v Celovcu je Slovenska gimnazija, ustanovljena leta 1957 na podlagi Avstrijske državne pogodbe. Danes velja, da slovenske manjšine na Koroškem brez te gimnazije praktično ne bi bilo več. Posebnost šole so Kugyjevi štirijezični razredi (slovenščina, nemščina, angleščina in italijanščina) ter razredi Ane Petek s poudarkom na naravoslovju in informatiki. Od leta 1991 v poslopju Slovenske gimnazije deluje dvojezična trgovska akademija, ki dijake iz Avstrije, Slovenije in Italije usposablja za poslovno življenje s poudarkom na prostoru Alpe-Jadran. Dijaki v Celovcu lahko bivajo v treh domovih.

V otroških jaslih Mohorjeve družbe v Slomškovi hiši že najmlajši skrbijo za svoj vrt.