Mohorjeva družba v Celovcu vabi na predstavitev knjige
LIHARDA,    Das Leben der Hildegard von Stein 

 Datum: 23.01.2019 

Čas | Uhrzeit: 18:30 

Kraj | Ort: Katholisches Bildungshaus Tainach / Katoliški dom prosvete Tinje;  

Propsteiweg/Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje 


Mohorjeva želi s projektom „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihovala in še navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna dela, ki so vezana na kraje te regije in do njih omogočiti javen dostop.  

 

Liharda Kamenska (nemško Hildegard von Stein), rojena okrog leta 900, je bila ena redkih žensk srednjega veka, ki je igrala aktivno vlogo v družbi. Ljudje na Južnem Koroškem so jo spoštovali in jo še spoštujejo zaradi njene dobrodelnosti in predanosti revnim in bolnim. Liharda, zgodovinska osebnost iz 10. stoletja, se pravi še iz dobe Karantanije, je imela pomembno vlogo kot posrednica med nemškim in slovenskim prebivalstvom. Takrat je imela stara slovenščina še dolga stoletja pomembno državniško funkcijo. To je čas prvih ohranjenih slovenskih in celo vseslovanskih zapisov v latinici, znamenitih Brižinskih spomenikov (nemško Freisinger Denkmäler). Skupno gre za tri spomenike, ki so bili del popotnega pastoralnega priročnika freisinškega škofa Abrahama, zapisana v drugi polovici 10. stoletja. Leta 1855 je slovenski škof Anton Martin Slomšek v “Drobtinicah za novo leto” pisal: “Bila je usmiljena mati Slovencev”. Roman je živa rekonstrukcija njene življenjske zgodbe in prikaz časa, kulture in družbe na območju Južne Koroške in opisuje v nemškem jeziku življenje žena v 10. stoletju.  

Regina Schaunig, pisateljica romana se je rodila 1956 na Koroškem. V Gradcu in Celovcu je študirala nemški jezik, splošno in primerjalno jezikoslovje  ter filozofijo. Objavila je številne prispevke o sodobni literaturi in bila do 2014 znanstvena sodelavka Inštituta Roberta Musila Univerze v Celovcu in delala v Koroškem arhivu literature. Izvajala je literarno- zgodovinske raziskave v okviru celovške celovite izdaje Roberta Musila in raziskovala otroštvo in mladost znane pisateljice Ingeborg Bachmann. Od leta 2014 je samostojna pisateljica, sicer pa živi v Galiciji na Koroškem. 

Veseli bomo vaše udeležbe, za vprašanja pa smo vam že sedaj na voljo preko telefona  +43 463 5651542 ali elektronskega naslova Martina.Kanzian@mohorjeva.at. 

 

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige. 

 

Martina.Kanzian@mohorjeva.at

+43-463-5651-542

pdf datoteka