S pogledom v širšo regijo

O knjigi

Knjiga pripoveduje o zgodovini krščanstva na Koroškem z uvodnimi mislimi o zgodovini, človeku kot zgodovinskemu bitju in kulturi spominjanja. Na osnovi lokalne cerkvene zgodovine na Koroškem (in v sosednjih regijah) avtor popelje bralstvo v splošno cerkveno zgodovino krščanstva. Lok sega od začetkov v antični in noriški dobi čez sledeči skoraj dve tisočletji do neposredne sedanjosti v prvih dveh desetletjih 21. stoletja.

O avtorju

Mag. dr. Jože (Josef ) Till je bil profesor za versko in šolsko pedagogiko na Pedagoški visoki šoli Viktorja E. Frankla v Celovcu, učitelj na Verskopedagoški akademiji za cerkveno zgodovino in versko pedagogiko v Celovcu, poučeval je na ljudski in glavni šoli, na Zvezni gimnaziji v Kapfenbergu na avstrijskem Štajerskem in na Zvezni Trgovski akademiji v Celovcu; bil je univerzitetni asistent na Inštitutu za cerkveno zgodovino in cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Gradcu. Dolga leta je imel častno funkcijo kot voditelj referata za „Svetovne nazore“ v krški škofiji in bil častni referent za medije v krški škofiji in na medškofijski ravni v Avstriji. Napisal je več knjig ter strokovne članke za enciklopedije, revije in leksikone.

martina.kanzian@mohorjeva.at

Brezplačen prenos e-knjige (E-Pub)

Brezplačen prenos e-knjige (pdf)

Mohorjevi založbi

Predstavitev knjige: Mag. Dr. Jože Till