Na krilih besed Berte Golob

    besedilo SUZANA P. KOVAČIČ

Berta Golob iz Struževega pri Kranju je bila na poklicni poti učiteljica slovenščine, knjižničarka, lektorica, predavateljica, urednica didaktike slovenskega jezika, pedagoška svetovalka. Mnogi jo poznajo kot pisateljico. Spomine na otroška in šolska leta ter leta poučevanja je zbrala pod naslovi Sovražim vas, Drobne zgodbe, Šolske razglednice ... Z željo zapisati narodopisne, bajeslovne in verske vsebine iz okruškov avtentičnega spomina na preteklost je napisala dela Skrinja iz babičine bale, Kako visoko je nebo, Bela žena, divji mož in Zrna dedove modrosti. Portrete slovenskih pisateljev in intervjuje s pisatelji je zbrala v knjigah Znani obrazi, Srce ustvarja, roka piše in Do zvezd in nazaj. Sooblikovala je šolska berila in jezikovne priročnike, napisala več del z versko tematiko, med njimi tudi pet zbirk poezij. Objavljala je prispevke v zamejskih revijah, napisala dramo Pri nas je veselo ... Izhaja iz delavsko-kmečke družine, njena ljubezen do maternega jezika je vzklila na podeželju, kot se med drugim spominja: »Skozi vas si šel, vsa vrata so bila odprta. Stare mame in stari ati so zunaj sedeli in kot otrok sem poslušala govorico odraslih ljudi. Ustavila sem se pri enem, pa pri drugem. O, kako slikovito se je govorilo.« Za svoje književno ustvarjanje in pedagoško delo je prejela več nagrad, med drugim Levstikovo nagrado in Trubarjevo plaketo ter Žagarjevo nagrado za pedagoško, didaktično, strokovno in mentorsko publicistično delo.