Petindvajset tisoč strani brskanja po zgodovini Mohorjeve, Slovencev in sveta

   besedilo BOJAN WAKOUNIG

Ob 170-letnici delovanja je celovška Mohorjeva dala digitalizirati in na spletu objaviti vse Mohorjeve koledarje, ki so od leta 1857 izšli v Celovcu. Zbrane publikacije dajejo zanimiv pogled v pestro zgodovino in spremembe več ko poldrugega stoletja. Pobudo za digitalizacijo koledarjev je dal direktor celovške Mohorjeve Karl Hren. Do letnika 1919 so vsi koledarji izšli v Celovcu, namenjeni so bili celotnemu slovenskemu prostoru, naročniki so bili tudi v ZDA, Argentini ali v Egiptu. Tedaj je Mohorjeva z devetdeset tisoč člani, ki so bili naročniki knjižnega daru in s tem prejemniki Koledarja, imela svoj največji doseg v zgodovini. Leta 1919 je Mohorjeva svojo tiskarno zaradi negotovih razmer umaknila iz Celovca na Prevalje, kasneje je šla v Celje in koledarji so do konca druge svetovne vojne nastajali tam, koroška različica je bila rahlo prilagojena. Leta 1947 je celovška Mohorjeva za leto 1948 izdala svoj prvi Koledar v novi Avstriji. »Danes je Koledar izrazito koroška publikacija, s prispevki, ki se navezujejo na Koroško in koroške Slovence, njihovo zgodovino, aktualne razmere, umetnost, šport itd.,« pravi Hren. Koledarji so obenem zanimivi pričevalci zgodovine, v njih se zrcalijo nekdanji politični dogodki prav tako kakor nravstvena prepričanja, kmetijske razmere ali pa gospodarski položaj. Na spletni strani mohorjeva.info so dostopni v obliki PDF, ki omogoča iskanje po obsežnem gradivu s 25 tisoč stranmi.

Iz prvega Mohorjevega koledarja za leto 1858, tedaj imenovanega še Slovenska koleda

Slovenska Koleda

  

Direktor celovške Mohorjeve družbe Karl Hren, ljubitelj in zbiratelj starih knjig, je dal pobudo za digitalizacijo in spletno objavo vseh koledarjev celovške Mohorjeve družbe.