Resnica je prvi zakon zgodovine

    besedilo JOŽE KOŠNJEK

Mohorjeva založba iz Celovca je izdala novo zgodovinsko knjigo z naslovom Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941–1945 s podnaslovom Partizanski odpor, revolucija, prevzem oblasti, žrtve, ki jo je napisal znani koroški zgodovinar in muzejski svetnik dr. Marjan Linasi. O svoji najnovejši in zelo berljivi knjigi s kopico vsestransko preverjenih podatkov in dokumentov pravi, da ga ni zanimala le sama vojna, potek vojaških operacij in zaključni boji, ampak to, v kolikšni meri je v posamezne kraje prodrlo osvobodilno gibanje in kolikšen del prebivalstva je dejansko zajelo. Posebej opisuje partizansko vzporedno dejavnost, kot so saniteta, tisk, zveze, gospodarstvo in oskrba, ter partizansko represijo, kot sta sodstvo in kaznovalna politika. Posebej se je posvetil partizanskim likvidacijam, ki so zlasti občutljivo področje, in prevzemu oblasti. Ni se mogel izogniti niti povojnemu obračunu, zlasti na Lešah in v drugih krajih v dolini. »Tu gre za številne nejasnosti, ki mi jih za zdaj ni uspelo razrešiti. Ta problematika zasluži posebno obravnavo,« pravi dr. Marjan Linasi. V življenju in v vseh svojih delih je zagovornik resnice, kar je po Ciceru prvi zakon zgodovine. Tega se drži, če je komu prav ali ne. S tako držo tako ne ugaja ne levim ne desnim, zato je imel težave na obeh straneh. »Zanima me samo, ali se je nekaj res zgodilo ali se ni. Iz svojih izkušenj pa vem, da pametni ljudje sprejmejo tudi neprijetno resnico,« pravi. Dr. Marjan Linasi poudarja, da je pri izdaji vseh knjig s partizansko oziroma uporniško vsebino imel veliko podporo Mohorjeve založbe. Skupaj so ugotovili, da na Koroškem manjka literature, ki bi na objektiven način prikazovala partizanski odpor.

Naslovnica zadnje Linasijeve knjige Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941–1945