Čar Karavank med Peco in Obirjem

Karl Hren je svojo knjigo ,,Grape in vrhovi" v tretji nakladi razširil in opisuje še Belsko Kočno in nova odkritja.

Mnogi poznajo Peco, Obir in Železno Kaplo, marsikdo tudi Olševo in goro Hemo. A kdo pozna Cimpesar, Volinov vrh in Pluže? Kdo pozna skrito grapo Remšenik s cerkvicama sv. Lenarta in sv. Marjete ali sončne planine na Topici? Takih in podobnih naravnih biserov je polno v Karavankah med Peco in Obirjem - le odkriti jih je treba!

Avtor ne odkriva le skritih naravnih lepot in zanimivosti tega območja, ampak jih tudi opisuje s kulturološkega in kulturno-zgodovinskega vidika (npr. oživljanje vinogradništva), a tudi z zemljepisnega in gospodarskega (trgovska pot čez Jezersko, zdravilišče v Beli). Knjiga kot priročen vodnik in obveščevalec.

„V knjigo sem namenoma vključil človeški vidik.“ avtor Karl Hren


Več o avtorju

Karl Hren, dr., rojen leta 1973. Po študiju politologije, zgodovine in prava je bil mdr. od 2008 do 2014 sodelavec Koroškega sklada za gospodarsko pospeševanje (KWF), pristojen za osrednji koroški regionalni program EU ter čezmejna programa s Slovenijo in Italijo. Od aprila 2014 naprej je direktor Mohorjeve družbe v Celovcu. Živi v Goričah/Goritschach pri Žitari vasi/Sittersdorf na Koroškem.