Gregor Voglar in njegov čas

    besedilo SUZANA P. KOVAČIČ

Knjigo Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega je zasnoval in uredil Jurij Kurillo, dr. med. Gre za poglobljeno, z novejšimi spoznanji obogateno delo, postavljeno v širši kontekst splošnih političnih in ožjih medicinskih razmer časa, v katerem je živel in deloval dvorni zdravnik ruskega carja Gregor Voglar (1651–1717), rojen v Naklem. Kljub očetovi želji, da bi postal duhovnik, se je Gregor odločil za medicino. Zdravnik je bil med drugim v Pliberku in Radgoni, ko se je posebej izkazal pri ukrepanju zoper kugo. Habsburški dvor cesarja Leopolda I. ga je priporočil za delo v Moskvi na ruskem carskem dvoru. Tja je prišel leta 1689 in postal ugleden zdravnik, ki je večkrat pomagal z medicinskim znanjem tudi carju Petru. Po četrt stoletja službovanja v Moskvi se je Voglar vrnil domov. V oporoki je rojstnemu Naklemu zapustil pet tisoč goldinarjev za izgradnjo vodovoda, spomin nanj sta sredi vasi kapelica in vodnjak.

Urednik Jurij Kurillo je avtor več poglavij v knjigi: Od naklanske kmečke hišice do moskovskih kremeljskih palač, Evropski človek in medicina v stoletjih, Puščanje krvi – od venesekcije do pijavk in Usodni valovi kuge. Profesorica zgodovine Ljuba Brajnik je predstavila Evropo v 17. stoletju in carja Petra I. Aleksejeviča Romanova – Velikega. Doktor znanosti, zgodovinar, rusist in teolog Simon Malmenvall je prispeval besedilo Religija; pravoslavna cerkev in zahodni (katoliški) vplivi Rusije od sredine 17. do začetka 18. stoletja. Rodoslovec Peter Kuhar je predstavil Voglarjevo družinsko drevo, o Dragoceni pitni vodi piše sedanji župan Občine Naklo Ivan Meglič, inženir gradbeništva.