Krajevna imena, priče skupnega zraščanja jezikovnih skupin

O knjigi

Na zgodovinsko zraslem koroškem (in avstrijskem) področju jezikov in imen igrajo krajevna imena zelo veliko vlogo. So priče skupnega zraščanja različnih jezikovnih skupin in tako dediščina preteklosti, torej  stara kulturna dobrina ¬ kakor so to tudi historične zgradbe in lokalne šege in običaji. V tej knjigi najdemo vse koroške toponime, ki so slovenskega porekla, prav tako tudi te, ki so nemškega, romanskega ali še starejšega izvora.

O avtorju

Prof. dr. Heinz-Dieter Pohl, rojen 1942 na Dunaju, em. univ. prof. za Splošno in diakronično jezikoslovje na Univerzi za izobraževalne vede (danes Univerza Ape-Jadran) v Celovcu; od leta 2007 v pokoju; je dopisniški član Slovenske  akademije znanosti in umetnosti, član Stalnega odbora za zemljepisna imena (StAGN) in Delovne skupnosti za kartografsko vedo krajevnih imen (AKO) ter Družbe za nemški jezik (GfdS, oddelek Dunaj).

martina.kanzian@mohorjeva.at

Brezplačen prenos e-knjige v nemškem jeziku (E-Pub)

Brezplačen prenos e-knjige v nemškem jeziku (pdf)

Mohorjevi založbi

Predstavitev knjige: Karl Hren, direktor Mohorjeve družbe v pogovoru z avtorjem Heinz-Dieter Pohl