Kranj je mesto literature

    besedilo IGOR KAVČIČ

Kranj je največje gorenjsko mesto in v mnogih pogledih tudi upravno in kulturno središče regije, zatorej ni naključje, da so se v njem rojevali, umirali, hodili v šolo, službovali in bivali številni literati. Naj gre za literarne velikane s prepoznavnimi ustvarjalnimi opusi in katerih dela veljajo za kanone v zgodovini slovenske književnosti (dr. France Prešeren, Simon Jenko) ali pa za množico avtorjev, ki so bili prepoznavni predvsem v širšem lokalnem okolju. To velja za različna obdobja, torej tako za avtorice in avtorje knjižnih del v preteklosti kot tistih, ki so aktivni v aktualnem času. Slovenski literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik, avtor več knjig o slovenski književnosti, je na spletni strani Wikiverza pod naslovom Kranjski literati v enciklopedijah uredil precej obsežen seznam kranjskih literatov. Zbral je imena tistih literatov, ki so se v Kranju rodili, umrli, so tu živeli oziroma v nekem obdobju poklicno delovali. Kot je ugotovil dr. Hladnik, skoraj dvesto kranjskih biografij (78 rojenih, 24 umrlih, 95 stanujočih) dokumentira veliko mobilnost z literaturo zaznamovanega dela populacije. Če povzamemo po njem, smemo domnevati, da so selitve pomembno spodbujale literarno ustvarjalnost. Omenjena statistika oporeka predstavi Kranja kot mesta, kamor pridejo literati umret, in dopolnjuje podobo Kranja kot mesta Franceta Prešerna in Simona Jenka s podobo mesta, ki je kot regionalno šolsko središče zaslužno za vzpostavitev literarnega polja. Seznam vseh je obsežen, zato omenjamo le nekaj izstopajočih literarnih imen.