Roman opisuje v nemškem jeziku življenje žena v 10. stoletju.

Liharda Kamenska

Liharda Kamenska (nemško Hildegard von Stein), rojena okrog leta 900, je bila ena redkih žensk srednjega veka, ki je igrala aktivno vlogo v družbi. Ljudje na Južnem Koroškem so jo spoštovali in jo še spoštujejo zaradi njene obrodelnosti in predanosti revnim in bolnim. Vsako 9 leto se na prvo nedeljo v februarju ponavlja edinstvena ljudska šega na Kamnu v Podjuni. Domačini mečejo z balkona bivšega grajskega majrofa (nem. Meierhof ) čakajočim v spomin na sv. Lihardo njene kržeje, kruhke ali hlebčke, ki so znane tudi pod imenom Agatini krželji. Domače prebivalstvo jo še vedno obožuje. Liharda, zgodovinska osebnost iz 10. stoletja, se pravi še iz dobe Karantanije, je imela pomembno vlogo kot posrednica med nemškim in slovenskim prebivalstvom. Takrat je imela stara slovenščina še dolga stoletja pomembno državniško funkcijo. To je čas prvih ohranjenih slovenskih in celo vseslovanskih zapisov v latinici, znamenitih Brižinskih spomenikov (nemško Freisinger Denkmäler). Skupno gre za tri spomenike, ki so bili del popotnega pastoralnega priročnika freisinškega škofa Abrahama, zapisana v drugi polovici 10. stoletja. Leta 1855 je slovenski škof Anton Martin Slomšek v “Drobtinicah za novo leto” pisal: “Bila je usmiljena mati Slovencev”. Roman je živa rekonstrukcija njene življenjske zgodbe in prikaz časa, kulture in družbe na območju Južne Koroške.

 

O avtorici

Regina Schaunig, pisateljica romana se je rodila 1956 na Koroškem. V Gradcu in Celovcu je študirala nemški jezik, splošno in primerjalno jezikoslovje  ter filozofijo. Objavila je številne prispevke o sodobni literaturi in bila do 2014 znanstvena sodelavka Inštituta Roberta Musila Univerze v Celovcu in delala v Koroškem arhivu literature. Izvajala je literarno- zgodovinske raziskave v okviru celovške celovite izdaje Roberta Musila in raziskovala otroštvo in mladost znane pisateljice Ingeborg Bachmann. Od leta 2014 je samostojna pisateljica, sicer pa živi v Galiciji na Koroškem.


E-knjiga: brezplačen prenos v epub formatu

Brezplačen prenos e-knjige kot pdf

Tukaj naročite knjigo v trdi vezavi brezplačno!

 

založbi Mohorjeve