Oče najlepše pravljične pesmi

    besedilo DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Literarni ustvarjalec Matija Valjavec (1831–1897) je bil rojen pri Kračmanu na Srednji Beli pri Preddvoru. Bil je pesnik, pisatelj, zbiralec slovenskega ljudskega slovstva in odličen prevajalec. Ukvarjal se je s Trubarjevim jezikom in protestantizmom, prevajal je tudi protestantsko Sveto pismo, trajne znanstvene vrednosti pa so njegova dela o staroslovanskem slovstvu in temeljne razprave o slovenskem naglasu. Služboval je kot profesor v Varaždinu in Zagrebu, delal je kot knjižničar pri Jugoslovanski akademiji znanosti in umetnosti in zaradi svojih znanstvenih dosežkov postal tudi njen član.

V njegovih pravljicah prevladuje živalska motivika, zapisoval je legende, napisal dve epski pesmi, predvsem pa je znan po pravljici Pastir, ki je doživela mnoge ponatise in je bila tudi posneta.

Na Valjavčevi rojstni hiši nanj spominja spominska plošča, po njem so ponosni domačini poimenovali osnovno šolo, pred katero stoji leseni kipec Pastirčka iz njegove najbolj znane pravljične pesnitve, ki ga je izklesal ljudski umetnik Peter Jovanović iz Poljanske doline. Lani je zaživela literarna pot v Preddvoru in okolici, ki vključuje tudi Valjavca. Ob občinskem prazniku so po njej letos že drugič popeljali obiskovalce.

Temu pomembnemu literarnemu ustvarjalcu bi radi v Preddvoru dali še večji poudarek, zato za prihodnje leto o njem načrtujejo mednarodni simpozij in izid zbornika. Uvod vanj bo že letos poleti pravljični večer z lutkovnim gledališčem kamišibaj v grajskem parku sredi Preddvora.

Rojstna hiša Matije Valjavca na Srednji Beli s spominsko ploščo