Ema, Blaž in pesem o domu

   besedilo JOŽE KOŠNJEK  

Kdo ne pozna pesmi Nmav čriez izaro, ki velja za tajno himno koroških Slovencev? Za njenega avtorja velja duhovnik Franc Treiber, vendar malokdo ve, da je kot osnovo zanjo povzel neko pesem Primoža Košata. Niko Kupper, po poklicu diplomirani inženir elektrotehnike, vendar že trideset let novinar, urednik in voditelj v slovenskem programu ORF v Celovcu, poleg tega pa avtor mnogih pravljic in pripovedk, se je zgodbe o nastanku te pesmi lotil drugače. Na osnovi zgodovinskih dejstev jo je napisal kot pravljico o nastanku pesmi in o hlapcu Blažu in njegovem dekletu Emi, ki ob Baškem jezeru pred požrešnimi volkovi rešita ovce. Niko Kupper je v tem pravi mojster. Za najmlajše je že napisal niz zgodb z naslovom Kamenčki zgodovine, v katerih je na osnovi zgodovinskih podatkov mladim bralcem približal pomembne mejnike v zgodovini Slovencev na Koroškem, od kralja Sama in Miklove Zale do turških vpadov, Brižinskih spomenikov in Trubarja. To so pravljice z dodano vrednostjo. Zgodbo o nastanku pesmi Nmav čriez izaro je ilustriral David Kassel iz Šentjakoba. Kupper, ki je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev na Koroškem, je pravljico posvetil svoji najmlajši vnukinji. Skladatelj Edi Oraže pa je dal pravljici tudi glasbeni okvir. Omeniti je treba tudi urednika Mohorjeve Adriana Kerta in člana slovenskega kulturnega društva v Ločah ob Baškem jezeru Simona Triessniga, ki sta piscu dala idejo za pravljico o nastanku te znamenite pesmi.