Prehranska dediščina Rateč

   besedilo SUZANA P. KOVAČIČ

Prehranska dediščina Rateč je zbrana v knjigi z naslovom Rateška košta – to je izraz, ki označuje rateško prehrano kot celoto (kóšta označuje hrano, jed). Jedro besedila knjige je nastalo na podlagi ustnih virov domačinov, obogatili so jo še z dvema pisnima viroma z naslovoma Rateška kronika Josipa Lavtižarja (tiskana oblika rokopisa iz leta 1918, izdajatelj Župnijski urad Kranjska Gora) in Rateče, rateško pastirjenje in še kaj avtorja Jožeta Dolinarja (članek v glasilu Planinski vestnik, št. 5, leto 1954). Knjiga, ki je nastala v okviru pilotnih aktivnosti mednarodnega projekta AlpFoodway, je posebna zato, ker so jo soustvarili prebivalci sami in ker v njej niso zbrani le recepti izbranih tradicionalnih rateških jedi, ampak vse, kar razumemo pod prehrano in prehranske običaje, navade, dediščino določenega lokalnega okolja. Uredila sta jo Ambrož Černe in Klemen Klinar, sodelavca Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je knjigo izdala. Pri njeni zasnovi je sodelovala še Tina Brlogar iz Turističnega društva Rateče - Planica. Knjiga je res napisana v slovenskem knjižnem jeziku, a vsebuje tudi narečne izraze. Bogatijo jo fotografije iz fototek Gornjesavskega muzeja Jesenice, Gorenjskega muzeja, Slovenskega etnografskega muzeja ter osebnega arhiva Janje Dolhar in Jerce Oman.