O knjigi

Avtorica knjige je pod drobnogled vzela delovne in učne  razmere pri pouku slovenščine v koroških (novih) srednjih šolah. V teoretični okvir je umestila kvalitativno raziskovalno delo, ki temelji na intervjujih z učiteljicami in učitelji. Osvetlila je vpliv organizacijskih danosti na delo pedagogov ter na njihovo doživljanje lastnega pouka. Pri tem je posebno pozornost posvetila izvedbi integrativnih ur (CLIL) in leposlovju pri jezikovnem pouku.


Že leta se razpravlja o upravičenosti jezika manjšine v koroških šolah, o številu prijav k pouku in o (dejanskem) deležu slovenščine pri učnih urah. Po programu dvojezičnih ljudskih šol zavzema delež pouka v slovenskem jeziku do 50 % učnega časa, medtem ko je situacija v novih srednjih šolah* drugačna, saj te šole niso dvojezične. Tiste, ki ponujajo pouk slovenščine, se večinoma odločajo za predmetnik s štirimi tedenskimi urami pouka, te ure pa se pogosto delijo na dve jezikovni in dve integrativni uri. V pričujoči knjigi predstavljam teoretični okvir, raziskovalni postopek in rezultate raziskave, ki sem jo opravila v okviru doktorskega študija na alpsko-jadranski univerzi v Celovcu. Z raziskavo sem osvetlila, kako organizacijski okvir nove srednje šole vpliva na delovne razmere učiteljic slovenščine in na njihovo doživljanje lastnega poučevanja. Naloga obravnava tudi vprašanje integrativnih ur, ki jih je po uveljavitvi učnega načrta iz leta 2012 vpeljala večina novih srednjih šol. Resda se jezikovni pouk slovenščine osredotoča na jezikovno funkcionalnost, vendar delo obravnava tudi leposlovje pri pouku ter kako učiteljice ocenjujejo primernost književnosti za jezikovni pouk, pa tudi priljubljenost leposlovja med prijavljenimi učenkami in učenci. Rezultati empirične raziskave temeljijo na analizi intervjujev s srednješolskimi učiteljicami in odsevajo aktualno situacijo pri pouku. Naloga razkriva izzive, ki jih prinaša pouk predmeta slovenščina na nižji sekundarni stopnji v okviru obveznega šolanja. Želim si, da bo pomagala usmerjati ukrepe za podporo učiteljem in povečati atraktivnost predmeta slovenščina.

O avtorici

Mag. Dr. Bernarda Volavšek Kurasch se že več kot četrt stoletja posveča vprašanju poučevanja slovenščine na različnih jezikovnih ravneh, za različne starostne skupine in v različnih organizacijah. Na ravni terciarnega izobraževanja je poučevala sloveniste, kulturologe in ekonomiste, predvsem pa (bodoče) učiteljice in učitelje. Prepričana je, da so za obstoj slovenščine na Koroškem potrebni tako jezikovno dobro izobraženi pedagogi kot primerno učno gradivo, zato je bila vrsto let aktivna na raziskovalnem področju ter kot avtorica oz. urednica učnih gradiv.

  

martina.kanzian@mohorjeva.at

Brezplačen prenos e-knjige (E-Pub)

Brezplačen prenos e-knjige (pdf)

Mohorjevi založbi